מלכודת השיקים החוזרים של בנק ישראל

שתף פוסט זה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

גם בקורונה שיק ללא כיסוי פוגע בך

אני כותב את הפוסט הזה מדם ליבי, בימים האחרונים פונים אלי לקוחות רבים שמעוניינים לקבל הלוואה מקרן הקורונה או הלוואה רגילה ולתדהמתי אני רואה שהם מתייחסים בשוויון נפש לשיקים שחזרו להם בחשבון כי הם קראו בחדשות ש"לא סופרים" שיקים שחוזרים, וזה ממש לא נכון! הלקוחות הללו פגעו בעצמם וממש מתקשים לקבל הלוואות, בימים אלו לקוח שלא מקבל הלוואה זה יכול להיות גזר דין מוות על העסק שלו, אז תעצרו הכל ותקראו לאט לאט ובריכוז את המשמעות של החזרת שיק.

חשוב שהציבור יבין שאין בהנחיות אלו כדי לבטל את ההגבלות (מדובר בהשהיה בלבד) ושיקים שכרגע אינם נספרים לצורך הטלת הגבלה, עלולים להביא להגבלה עם תום תקופת ההשהיה.

הוראת השעה הדרמטית של בנק ישראל

בנק ישראל הוציא הוראת שעה להקפיא הגבלת חשבונות ללקוחות שחזרו להם מעל 10 שיקים בזמן המשבר ואכן, הציבור האמין לזה ואחוז השיקים החוזרים זינק ב 240% ומספר השיקים שבוטלו באופן יזום זינק ב 570%.
מה ששכחו לספר לציבור זה את ההשלכות החמורות ללקוח שחוזרים לו שיקים.
באיחור רב בנק ישראל נזכר להוציא את ההבהרה הבאה:
1. לנהוג באחריות – המפקחת על הבנקים קוראת לציבור לנהוג באחריות, לשקול היטב את צעדיו ולהיזהר מפני הסנקציות והמחיר הכלכלי הכבד העלולים לנבוע מאי פירעון שיקים.

2. אין מחיקת חובות  – רשות האכיפה והגבייה מדגישה כי אמנם בשל מצב החירום הושהו פתיחת התיקים והליכי הגבייה בשל חובות, לרבות בשל שיקים שלא כובדו;
אך אין בכך כדי למחוק את החובות או למנוע את ההליכים לגבייתם בהמשך.

3. השהייה זמנית בלבד – הפיקוח על הבנקים מבהיר את משמעות הנחיותיו להשהות את הטלת ההגבלות, ובמיוחד את העובדה שמדובר בהשהיה זמנית ולא בביטול סופי של ספירת השיק לצורך הטלת הגבלה. חשוב שהציבור יבין שאין בהנחיות אלו כדי לבטל את ההגבלות (מדובר בהשהיה בלבד) ושיקים שכרגע אינם נספרים לצורך הטלת הגבלה, עלולים להביא להגבלה עם תום תקופת ההשהיה.

4. גם שיק שבוטל יכול לחזור – צריך לזכור שגם עבור שיק שבוטל, תיבדק היתרה בחשבון, והוא ייחשב לשיק ללא כיסוי במקרה של היעדר יתרה מספקת בחשבון, על כל ההשלכות האמורות בהודעה זו.

5. חזר לך שיק, אכלת אותה –  על מנת לצמצם נזק עתידי ללקוחות פרטיים ועסקיים, חשוב לנו להבהיר, כי מלבד הסיכון להטלת הגבלה על חשבונות הבנק של הלקוח, לביטול ואי פירעון של שיקים עשוי להיות מחיר כלכלי כבד, כמפורט להלן: 
א. סנקציות וגביית חובות – אם שיק חוזר מחוסר כיסוי, או בגלל הוראת ביטול, למקבל השיק יש עילה לפתיחת הליך גבייה באמצעות הוצאה לפועל.
היעדר הסדרה של החוב עלול לגרור סנקציות מגוונות הכוללות: עיקולים, הטלת הגבלה מיוחדת על כל חשבונות השיקים של הלקוח, הגבלות על יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, איסור הנפקת כרטיסי אשראי וכן תוספות ריבית בשל הפיגור בתשלום החוב.
ב. פגיעה ביכולת לקבל אשראי ובדירוג האשראי – אי פירעון שיק מחוסר כיסוי מדווח באופן שוטף למאגר נתוני אשראי ועלול להביא לירידה בדירוג האשראי של לקוחות יחידים, לרבות עוסקים.
הנתונים על אי פירעון השיקים בשל אי כיסוי יכללו במאגר נתוני האשראי ולכן גם בדוחות האשראי של הלקוחות, ועלולים לפגוע בדירוג האשראי שלהם. כך גם מועברים למאגר נתוני אשראי דיווחים על התראות בדבר חזרתם של חמישה שיקים לפי חוק שיקים ללא כיסוי, דבר העלול לגרום לחיווי אשראי שלילי.
משמעות הכללת הנתונים במאגר, חיווי האשראי השלילי, והפגיעה בדירוג היא שנותני אשראי עשויים לסרב לתת ללקוח אשראי כלל, לרבות אי הגדלת מסגרות האשראי שלו בחשבונות בנק אחרים, אי הגדלת מסגרות אשראי במסגרת כרטיסי האשראי הקיימים ואי הנפקת כרטיסי אשראי חדשים, וכן ייתכן שלא יתאפשר ללקוח לשלם בשיקים או באשראי אגב רכישת נכס או שירות. בנוסף, בעתיד, בשל ההכללה במאגר והשינוי בדירוג, הריבית של האשראי שהלקוח יקבל עשויה להיות גבוהה מהממוצע.
ג. פגיעה בדירוג הלקוח בבנק בו הוא מנהל חשבון – אירוע של אי פירעון שיק מחוסר כיסוי נרשם גם בבנק בו מנוהל החשבון ממנו נמשך השיק החוזר, והוא עלול להביא לרישום שלילי ולירידה בדירוג הלקוח במודל הסיכונים של הבנק.
ד. ירידה באמון שותפים לעסקים וצדדים שלישיים – ככלל, ביטול שיקים יוצר משבר אמון בקרב שותפים לעסקים ובקרב צדדים שלישיים עמם אנו בקשר. בטווח הבינוני והארוך פגיעה זו עלולה ליצור קשיים משמעותיים בשיקום יחסים עסקיים וכלכליים מול גורמים אלו. יש לזכור כי כאשר שיק חוזר, עלול להיגרם נזק משמעותי למוטב השיק, אשר הסתמך עליו.

דע את זכויותך מול הבנקים והמדינה במשבר הקורונה לחץ כאן >>> 

נסיים בתחינתה הנרגשת של המפקחת על הבנקים
ד"ר חדוה בר קוראת לציבור בעת זו, לשמור על מוסר תשלומים גבוה, ולעמוד בהתחייבויות שלקחתם על עצמכם.
"אם נקלעתם למצוקה, ואתם לא יכולים לעמוד בתשלום החוב, אני מציעה שתקיימו שיח עם הגורם לו נתתם את השיק, כדי להגיע אתו להבנה ולהסכים על המשך היחסים ביניכם בצורה מכבדת, באופן שלא יצריך ביטול שיקים והגעה למצבים בהם שיקים יחזרו חלילה מחוסר כיסוי." 
מטעם רשות האכיפה והגבייה נמסר כי "רשות האכיפה והגבייה הונחתה על ידי שר המשפטים לעצור את הליכי הגבייה, אך מדובר בעצירה זמנית בלבד; ובכל מקרה אין מדובר בשמיטת חובות. בסופו של דבר יהיו מקבלי השיקים זכאים לנקוט במלוא ההליכים לשם גביית חובם."

ראו הוזהרתם ❤

קובי טורנהיים
יועץ משכנתאות ומגייס אשראי לעסקים

​​

מאמרים נוספים

הטעות שתפגע לכם בדירוג האשראי

טעות נפוצה ביותר שתפגע לכם בדירוג האשראי לחצו פה למעבר לסרטון קליל עם הסבר מקצועי למה כדאי לכם להתחיל לסרב להצעות טלפוניות שאתם מקבלים.

הטעות הבנקאית שתעלה לכם ביוקר

פשוט רפורמה מטומטמת לאחר 3 שנות עבודה, בנק ישראל חגג בקול תרועה את הרפורמה המהפכנית למעבר חשבון מבנק לבנק באמצעות לחיצת כפתור בלבד.   וואוו,